Háborús kutyák: hősök vagy eszközök?

A katonák világszerte használnak kutyákat a különféle harci cselekmények kapcsán, őket a katonai műveletek létfontosságú eszközének tekintik, szoros kötelékek jönnek létre a kutyák és gazdáik között.

A katonai munkakutyákat katonatársként kezelik, akik bánásmódban, státuszban és tiszteletben nem különböznek emberi társaiktól. Érdekes tehát, hogy a hadsereget és a fegyveres konfliktusok lebonyolítását szabályozó jogi keretek keveset szólnak az állatok háború alatti felhasználásáról, védelméről vagy kezeléséről. Ez a szakadék különösen figyelemre méltó, mivel az állatok katonaként való felhasználása nem újdonság.

Az állatok hadviselésben való felhasználásának története igen régre nyúlik vissza. Már i.e. 600-ban írtak a hadviselésben részt vevő kutyákról, Homérosz, Hérodotosz és Polünaeusz művei említik ezeket. Azóta is folyamatosan szolgálnak kutyák a világ számos haderegében.

Bár a technológiai fejlődés csökkentette annak szükségességét, hogy a katonák számos fajt használjanak, a kutyákat továbbra is létfontosságúnak tekintik munkájukhoz. Az Ausztrál Védelmi Erők széles körben használnak kutyákat hadműveleteik során, számos célra, mint pl. a robbanóeszközök kiszagolása, a kábítószerek felderítése, a sebesültek felkutatása, valamint a küldetések és bázisok járőrözése és védelme.

A RAAF a Young Diggers Dog Squad-dal együttműködve egy jóléti kutyaprogramot próbál ki, ahol a kutyák káplánokkal együttműködve  terápiás állatként szolgálnak a bevetett katonák mellett. 2017-ben az Australian Defence Force (védelmi erők) kiérdemelték a Canine Operational Service Medal kitüntetést, első katonaságként a világon. Az érmet Quake, a hadsereg harci rohamkutyájának képe díszíti, aki 2012-ben halt meg egy afganisztáni hadművelet során.

ausztál medál

A legjobb esetben is csak eszköz

A katonai kutyák, gazdáik, kiképzőik és egységeik között kialakult szoros kötelék – és az a hősi státusz, mellyel a közvélemény ezeket az állatokat felruházza – általában nem tükröződik a fegyveres konfliktusok során fennálló jogi státuszukban.

Az Egyesült Államokban a katonai kutyákat „felszerelésnek” nevezik. Bár 2012-ben benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely a „fegyveres erő kutyás tagjaivá” minősítette át őket, de ez a törvényjavaslat végül hatályát vesztette anélkül, hogy törvénybe iktatták volna. A gyakorlatban altisztként kezelik az ebeket, és magasabb besorolást kapnak, mint gazdáik, hogy biztosítsák a tiszteletet, ám mindez szimbolikus, és nem ad jogi védelmet egy háború színterén.

Ausztráliában a katonai kutyák státusával a jogszabályok nem foglalkoznak, ám a légierő nyilvános honlapján a „technológia” kategóriába sorolják őket, a tűzoltóautók mellett.

Ez a „dolog” besorolás olyan korban történik, amikor a világ számos részén nagy figyelmet fordítanak az állatok státuszára és jogaira, és elmozdulás történt az állatok tulajdonként való minősítésétől.

Bár létezik törvény, mely elismeri, hogy a kutyák képesek fájdalmat érezni és érzékelni az őket körülvevő világot, de a háborút szabályozó nemzetközi jog – amelyet nemzetközi humanitárius jogként vagy háborús törvényként ismernek – még ennél is kevesebbet mond. A háborúban használt állatok hosszú története ellenére egyetlen utalás sincs a kutyák vagy más állatok háború alatti használatáról ezekben a törvényekben. Ennek a csendnek bizony vannak következményei a katonai munkakutyákra nézve.

ausztrál kutya gazdája ellátmányát nézi KorábanAusztrál hadi kutya gazdája ellátmányát figyeli elmélyülten, Koreában Kép forrása: theconversation.com

Harcoló kutyák

A nemzetközi humanitárius jog nagyrészt a harcolók és a civilek közötti alapvető különbségtételen alapul. A hadi státusz magában foglalja az ellenségeskedésben való részvétel jogát, de azt a terhet is, hogy a másik fél támadásainak legitim célpontja legyen. A civilek alapvető védelmet kapnak, azaz nem lehetnek legitim célpontok, de elveszítik ezt a védelmet, ha részt vesznek a harcokban.

A háborús törvények védelmet nyújtanak a katonák számára is, hogy ne kerüljenek célponttá olyan körülmények között, amikor megadják magukat, megsebesülnek, és különleges védelmet biztosítanak a hadifoglyok számára.

Azonban ha a kutya nem más, mint katonai felszerelés, akkor sem a katonai, sem a polgári státusz védelme nem vonatkozik rá, azaz célba vehető és megsemmisíthető, mintha bármilyen élettelen katonai felszerelés lenne. Ha felszerelés vagy technológia, akkor, amennyiben elfogják vagy megsebesítik őket, nem kötelezi senki a velük való tisztelet és méltóság megadását.

Jogi védelem

A kutyáknak jogi védelemre van szükségük, mely számukra is biztosítja a méltó és tisztességes bánásmódot, akár a harcok során, akár sebesülésük vagy elfogásuk esetén. A harcoló feleknek minden esetben be kell tartaniuk a humanitárius jog szabályait, azaz különbséget tenni harcoló felek és civilek között, ám végre valamilyen formában a háborúkban résztvevő állatok jogairól is gondoskodni kellene.

Ajánlott cikkek