E-mail: pet4you@pet4you.hu

Adatkezelési tájékoztató

Pet Show Time Production Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a www.pet4you.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a részére megadott személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Pet Show Time Production Kft ezúton tájékoztatja a Honlap használóit (a továbbiakban: érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

1. ADATKEZELŐ

 

Név:

Pet Show Time Production Kft.

Székhely:

1161 Budapest, Rákosi út 93.

Levelezési cím:

1161 Budapest, Rákosi út 93.

Cégjegyzékszám:

01-09-187984

Bejegyző Bíróság:

Budapesti Törvényszék mint Cégbíróság

Adószám:

24893413-2-42

Email cím:

pet4you@pet4you.hu

Telefonszám:

+36 20 501 6994

 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a Honlap használatával összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az érintett jogosult a Szolgáltatóhoz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

 

3. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

Az érintett adatait a Szolgáltató kizárólag a Honlap működésének ideje alatt tárolja, annak céljaival összhangban kezeli, továbbítja. Az érintett adatait Szolgáltató a Honlap megszűnését követő – kivéve, ha az érintett ezt megelőzően kéri adatainak törlését vagy tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen és a kezeléshez adott hozzájárulását visszavonja - legkésőbb 6 hónap elteltével törli rendszeréből.

 

3.1.Regisztráció

A Honlapon böngészni regisztráció nélkül is lehetőség van, azonban a hirdetések feladása regisztrációhoz kötött.

Adatkezelés célja:

 • a Honlapon elérhető és regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevételének biztosítása (pl hirdetés feladása)
 • panaszkezelés,

Kezelt adatok köre: Felhasználónév, E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Nem, Érdeklődés, ezen adatok megadása kötelező.  Illetőleg a hirdetés feladásához szükséges legalább a város megjelölése annak érdekében, hogy a hirdetés iránt érdeklődő Felhasználók tájékozódhassanak arról, hogy az eladni szánt vagy megtalált kóbor állat, hol található, honnan vihető el.

Adatkezelés ideje: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az érintett nem kéri regisztrációjának törlését, úgy a Szolgáltató a Honlap megszűnését követő legkésőbb 6 hónap elteltével törli rendszeréből.

 

3.2.Kapcsolat felvétele a Szolgáltatóval

Az érintett emailben vagy postai úton fel tudja venni szolgáltatóval a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során az érintett a Honlapon elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben tud a Szolgáltatónak kérdést feltenni, esetlegesen panaszait bejelenteni.

Kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
 • panaszkezelés.

Adatkezelés ideje: megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az érintett nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy a Szolgáltató a Honlap megszűnését követő legkésőbb 6 hónap elteltével törli rendszeréből.

 

3.3. Egyéb célú adatkezelés

3.3.1. Marketing célú adatkezelés

Az érintett a regisztráció során vagy a Honlapon erre biztosított felületen feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére.

Adatkezelés célja: A feliratkozással az érintett hozzájárul a Szolgáltató a közvetlen megkeresés módszerével marketing tartalmú megkereséséhez. Feliratkozás esetén a Szolgáltató – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során az érintett által megadott személyes adatait, email címét és nevét felhasználja annak céljából, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Kezelt adatok köre: Név, email cím

Adatkezelés ideje: Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélben található link segítségével vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet. 

 

3.3.2. Személyre szóló ajánlat küldése (Profilalkotás)

Kezelt adatok köre:     Név, email cím, saját kedvencével kapcsolatban feltöltött adatok.          

Adatkezelés célja: Adatkezelő a profilalkotás során a fent megjelölt adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatot, kis kedvenc szülinapjára ajándékot, utalványt stb. kíván küldeni, e cél megvalósítása érdekében kívánja a profilalkotást végezni.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az érintett nem tiltakozik a profilalkotás ellen írásban (emailben vagy postai úton). Az érintett bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult ezen adatainak kezelése ellen tiltakozni az Adatkezelő részére címzett írásbeli nyilatkozattal. Tiltakozás esetén Adatkezelő a továbbiakban az érintett által megadott adatokat profilalkotás céljából nem használja fel. Az érintett tiltakozás esetén is jogosult a Honlap használatára.

Adatkezelés jogalapja: A Profilalkotásra csak abban az esetben kerül sor, ha az érintett ehhez a Honlapon erre biztosított felületen kifejezetten hozzájárult. Amennyiben az érintett nem járul hozzá a profilalkotáshoz, úgy ebből a célból Adatkezelő az adatait nem használja fel és ez esetben az érintett nem kap olyan célzott hirdetést, mely személyre szabott.

 

3.3.3. Adatok kezelése technikai célból – cookie alkalmazása

 • Technikai adatok

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 • Cookiek alkalmazása

A Szolgáltató az érintett számítógépén cookie-t helyez el és olvas vissza. (A cookie olyan szöveges fájl, melyet a Honlap webszervere az érintett számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.)

Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 • Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat.

A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

Kezelt adatok köre: IP cím, böngészési szokások

Adatkezelés célja: a weboldalt felkereső felhasználókból a cookie-k (sütik) segítségével egyéni célközönség építése, amely lehetővé teszi, hogy a pet4you.hu személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg külső szolgáltatók weboldalán olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a weboldalt

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Szolgáltató megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Honlap felhasználók holnaplátogatási szokásairól riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Szolgáltató felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 

4. ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

A Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult, az Szolgáltató utasításainak megfelelően.

A Honlap üzemeltetése során az alábbi cégek végeznek adatfeldolgozási tevékenységet:

Név:                 ATW Internet Kft.

Székhely:         1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

Email cím:        sales@atw.co.hu

Weboldal:         www.atw.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

5. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a Szolgáltató által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, ellenőrizze, hogy Szolgáltató milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Szolgáltató részére. Szolgáltató az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az érintett részére. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Szolgáltató nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Szolgáltató a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére.

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett írásbeli kérelmére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban vagy az ügyfélszolgálaton személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

5.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett írásbeli kérelem útján kérheti Szolgáltatótól adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Szolgáltató az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Szolgáltató jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Szolgáltató rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az érintett a rá vonatkozó, Szolgáltató rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a Szolgáltató rendszerében.

Szolgáltató az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Szolgáltató meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett személyesen a Szolgáltató székhelyén személyesen megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Szolgáltató betudja azonosítani az igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében a név, email cím, illetve azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Szolgáltató részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Szolgáltató rendszereiből való törlésével, ezért az érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja a Szolgáltató szolgáltatását.

 

5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Szolgáltató.

Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

 

5.7. Kérelem teljesítésének határideje

Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen az 5.1-5.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Szolgáltató a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Szolgáltató elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az érintett a jogait a Szolgáltató elérhetőségein gyakorolhatja: pet4you@pet4you.hu

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Szolgáltató bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Szolgáltató a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. Ha Szolgáltató részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján           

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Szolgáltató incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

8. ADATBIZTONSÁG

 

Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Szolgáltató az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek www.pet4you.hu honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett – tiltakozás esetét kivéve -  rendszerben történő további részvételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, mely dokumentum az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. 05. 25. napjától érvényes.