Határvidékek kutyája

A Border Collie nagy történelmi múltja ellenére fiatal fajtának számít, hiszen az FCI csak 1980-ban ismerte el. Az angol pásztorkutyák története szorosan összefonódik a juhtenyésztés történetével. A sokszor 1000 -1500 birkából álló nyájakhoz egy erõs, energikus, kitartó kutyára volt szükség. A fajta elnevezése kialakulási helyére, az Angol-skót határvidéken fekvõ Border Country-ra utal.

Ez a hegyes-völgyes vidék nedves, hideg éghajlatával kemény feltételeket teremt az itt élõk számára. Ehhez a zord körülményekhez alkalmazkodott az akkori Border Collie.

Hihetetlenül edzettek szívósak, bundájuk vastag, vízlepergetõ. Kemény, izmos testük erõt, kitartást sejtet. A farmerek és a pásztorok a fajta "tenyésztése" során az adott egyed temperamentuma, intelligenciája szerint válogatták a kutyáikat.

A hatalmas intelligenciára nagy szükségük is volt a juhászkutyáknak, mert a pásztorok gyakran akár napokra egyedül hagyták õket a nyájjal.

Így jutottak el az 1500-as évekre egy kimagaslóan kreatív, élénk, érdeklõdõ, együttmûködõ kutyafajtához.

border collie ugrik

A Collie szót a skót dialektus használta a pásztorkutya megnevezésére. Eredetét homály fedi. Talán a coalley (fekete), vagy a walesi coelius (hûséges) vagy a colley ( skót birkafajta) szóból fejlõdhetett ki. Az elsõ border collie ábrázolások Thomas Bewick 1800-as évek elejérõl származó "A négylábúak története (The History of Quadrupeds)" címû könyvében jelennek meg. Robert Burns, skót költõ is tökéletesen írja le a border jellegzetességeit. A juhászok mindig is rettentõ büszkék voltak kutyáik képességeire.

Ez vezetett 1873-ban az elsõ terelõversenyhez. A megmérettetést Észak-Walesben egy Bala nevû városkában, Mr. Llyold Price vezetésével rendezték meg. A gyõztes Mr. James Thompson Tween nevû kutyája lett. Tween óriási dicsõségre tett szert. A versenyt továbbiak is követték: Skóciában 1874-ben, Angliában 1876-ban. Ettõl kezdve rendszeresen rendeztek terelõversenyeket, ahol egész 1955-ig Mr. Thompson özvegye, Mrs. Thompson adta át.

border collie kerítésre kapaszkodva buborékokat néz

A mai Border Colliek története Old Hemppel kezdõdött. Old Hemp 1893-ban, Northhumberlandben, Adam Telfer tenyészetében született. Késõbb a világ egyik leghíresebb terelõkutyája lett belõle. Hihetetlenül gyorsan és csendben dolgozott. Hemp külsõje teljesen megfelelt a mai Border Collie standardjának: hosszú, fekete-fehér bundát viselt, füle kicsi és félig feláll. Magassága 21 inch.

Azon a napon, mikor Old Hemp élete 1901-ben véget ért, egy kiskutya, Old Kep látta meg a napvilágot, aki késõbb 45-ször nyert terelõversenyt.

1906-ban a juhászok megalapították a Nemzetközi Juhászkutya Egyesületet (International Sheepdog Socitey, ISDS), mely napjainkban is mûködik. Mostantól a fajtára vonatkozó összes információt rögzítik a Tenyésztési Könyvben.1915-ben az ISDS titkára, James Reid elnevezi a fajtát Border Collienak.

A II. világháború után az obedience versenyeknek egyre nõtt a népszerûsége, és természetesen a borderek szinte mindent megnyertek. Azonban ezek a versenyek a Kennel Club rendezésében zajlottak. Ezért valamilyen módon regisztrálni kellet a kutyákat.

Végül a Kennel Club úgy határozott, hogy azokat az ebeket regisztrálja Border Collieként az obedience nyilvántartásba, amelyek szerepelnek az ISDS törzskönyvében. Sok farmer azonban nem regisztráltatta a kutyáit. Ezért az ISDS, hogy ne veszítse el a mukavérvonalakat, felnõtt kutyákat is regisztrált.

border collie fűben fekszik

Ekkortájt, 1963-ban az az érdekes helyzet állt elõ, hogy Ausztrália már rendelkezett saját Border Collie standarddel. Harry Glover azonban elhatározta, hogy kezébe veszi az irányítást. Megalapította a Border Collie Club of Great Britain-t.

1979-ben alakult még egy újabb fajtaklub, a Shoutern Border Collie Club. Ekkor a Kennel Club összehívta mind a három társaságot, hogy jussanak közös nevezõre a fajtaleírást, és más kérdéseket illetõen. Így végül sok-sok akadály elhárítása után rendezõdött a helyzet, és megszületett a régi-új fajta , a border collie.

Ajánlott cikkek